15. Oct, 2016

HSV-1

HSV-1 kan orsaka encefalit (hjärninflammation) genom att vandra via kranialnerver. Detta är mycket allvarligt och kan ge temporallobs-nekros. kan orsaka meningit (hjärnhinneinflammation), vilket har ett godartat förlopp och läker ut av sig självt.

När det gäller herpesencefalit så pekar en del forskning på att även genetiska faktorer spelar en roll. Forskare på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, vid Centrum för Molekylär Medicin, Neuroimmunologienheten och vid Infektions- och Neurologklinikerna, har sedan många år forskat om orsaker och mekanismer som ger och vidareutvecklar herpes simplex encefalit. Genom studier hos olika råttstammar har de dragit slutsatsen att genetiska särdrag är kopplade till utvecklingen av herpes simplex encefalit hos råtta. De har även studerat dessa genetiska särdrag hos ett fåtal blodprov från människor som haft herpes simplex encefalit. Vidare studier av flera blodprov pågår.